rhinocrisy.org
Informácie

Moor: definícia a význam

Moor: definícia a význam


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


HEATH

Pojmom vresovisko sa rozumie rastlinné združenie, ktoré charakterizuje chladné rovné oblasti s kyslými, chladnými, vlhkými, ale dobre priepustnými pôdami chudobnými na humus. Vegetácia je krovitá a pozostáva hlavne z: Ericaceae (väčšinouCalluna vulgaris taktiež známy ako vres, odtiaľ pochádza aj názov vresoviská aleborašelinisko na vres), Fabaceae (väčšinou Cytisus scoparius známy akoútesovec) a borievky. Z čisto ekonomického hľadiska majú rašeliniská malú hodnotu, pretože vzhľadom na chudobu pôdy sú produkcie, z ktorých môže pochádzať, veľmi malé.

V Taliansku ho nájdeme v západnej časti Padanie.

Botanický slovník od A po Z.


Video: TOP 10 zrádných polských slov, která Čechy matou