rhinocrisy.org
Rôzne

Chiron, cantauro - grécka mytológia a latinská mytológia

Chiron, cantauro - grécka mytológia a latinská mytológia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


CENTAUROCHIRONE


Apollo, Chiron, Asclepius
Pompejská freska

Chiron bol slávny kentaur (napoly človek a napoly kôň), syn Crona a Filiry. Na rozdiel od svojich kentaurov, ktorí boli známi svojimi surovými a necivilnými spôsobmi, bol Chiron mierny temperament, milovník vedy a kultúry.


Chiron vychováva Achilla v lukostreľbe
G. B. Cipriani, Philadelphia, Múzeum umenia

Jeho dom, ktorý sa nachádzal v blízkosti hory Pelio v Tesálii, bola skutočnou školou, kde vyrastalo veľa slávnych ľudí, ktorí sa vzdelávali v staroveku, ako napríklad Asclepius, Nestor, Macaone, Aeneas, Heracles, Castor a Pollux, Ulysses, Theseus, Achilles, Anfiarao, Peleo, Meleager, Cephalus, Telamon, Hippolytus.

Kentaura Chirona omylom zasiahol Heracles alebo ako rozpráva Ovidius (I Fasti, V):

«(...) Keď starý muž manipuloval s hroznými šípmi, kvôli jedu jeden spadol a uviazol v ľavej nohe. Kričal Chiron a vytiahol železo z končatiny; Alcide a chlapec Emonio (Achille) zastonali. Kentaur medzitým zamiešal (v nádobe) niekoľko bylín z pohoria Pegasei; potom sa s týmito liekmi pokúsil utíšiť ranu; ale jed bol silnejší ako liek a choroba sa rozšírila hlboko v kostiach a po celom tele; krv Hydra Learnea zmiešaná s krvou kentaura nenechala čas na nijakú pomoc. Achilles ako pred rodičom zostal nehybný a jeho tvár bola plná sĺz; len tak by musel plakať, keby Peleus zomrel. Často láskavými rukami hladil ruky zraneného; - učiteľ dostane cenu za kostýmy, ktoré dal - často ho bozkával, často hovoril aj zomierajúcemu: „Ži, drahý otec, prosím ťa; neopúšťaj ma!“

Chiron, ktorý bol Cronovým synom, bol nesmrteľný, takže nemohol zomrieť, ale cítil takú veľkú bolesť, že po veľkom utrpení požiadal Dia o ukončenie jeho dní.

Prometheus ponúkol, že ho v nesmrteľnosti nahradí, a potom mu Zeus dovolil zomrieť a zmenil ho na súhvezdie, súhvezdie Strelca.


Chiróne (mytológia)

(Grécky Chéiron). Najslávnejšia a najmúdrejšia z kentaurov gréckej mytológie. Zosobnil kladné hodnoty statusu kentaura, zatiaľ čo kentauri ako „ľudia“ predstavovali jeho negatívne hodnoty. Ambivalencia stavu kentaura je spôsobená jeho schopnosťou mýticky vykresliť predstavu predkozmickej, ako stále divokej a prirodzenej fázy (negatívny aspekt), z ktorej však bude prameniť kultúra (pozitívny aspekt). Chiron sa javí presne ako majster kultúry: v jeho škole, v jaskyni na vrchu Pelio (Tesália), budú trénovaní početní hrdinovia gréckej mytológie, vrátane najslávnejšieho Achilla. Na zdôraznenie rozdielu medzi Chironom a ostatnými Kentaurmi ho mýtus stal synom Crona, teda bratom Dia. Zabil ho nechtiac Heracles.

Chiron a mladý Achilles na freske z baziliky Herculaneum (Neapol, národné múzeum).
Obrázková knižnica De Agostini / G. Nimatallah


Kentauri

Polovica mužov a polovica koní

V gréckej mytológii kentauri obývajú hory a lesy a sú symbolom živočíšnych a násilných inštinktov, ktorých sa človek nikdy nedokáže úplne oslobodiť. Rôzne epizódy mýtu hovoria o ich brutalite, iné však hovoria o Kentauroch obdarených mimoriadnou múdrosťou: najslávnejší z nich, Chiron, je dokonca tútorom talentovaných hrdinov.

Pôvod kentaurov a mýtus o Nessovi

Starovekí básnici rozprávali, že smrteľný Ixion sa pokúsil urobiť násilie voči Hére (Juno pre Rimanov), ale namiesto toho sa pripojil k mraku, ktorému Zeus (Jupiter) dal podobu bohyne. Kentaur sa narodil, keď sa stal dospelým, páril sa s kobylami a začal rod tvorov, napoly koní a napoly mužov, nesúcich jeho meno.

Podľa populárnej fantázie obývali Kentauri najhornatejšie a na lesy bohaté oblasti Grécka: Tesália a Arcadia. Boli náchylní k brutalite a násiliu, o čom svedčili rôzne epizódy mýtu.

Jeden z najslávnejších Kentaurov Nessus sa pokúša znásilniť Deianiru, manželku Herakla (pre Rimanov Herkules), ale zasiahli ho hrdinove šípy. Pred smrťou však Nessus prinúti dievča veriť, že krv z jej rany môže fungovať ako talizman lásky. Keď sa Heracles zamiluje do mladej Iole, Deianira, dychtivá získať si náklonnosť svojho manžela, nasiakne plášť, ktorý si hrdina oblečie. Nessus sa vlastne chcel Heraklovi pomstiť: krv je nasiaknutá jedom smrteľného šípu, plášť sa prilepil na Heraklovo telo a popálil si telo a spôsobil jeho smrť.

Centauromachy

Divoký charakter Kentaurov sa otvorene prejavuje aj na hostine, s ktorou Piritoo, kráľ Lapithov, oslavuje svoju svadbu s Hippodamiou. Opitý kentaur Eurythionus sa vyhráža svojej manželke a Piritoo ho prísne potrestá alebo podľa inej verzie zabije Theseus. To vyvoláva zúrivý a krvavý boj medzi Kentaurmi a hrdinami, ktorí sa zúčastňujú svadobnej hostiny na konci Kentaurov, sú porazení a vyhladení.

Boj medzi Lapithmi a Kentaurmi (nazývaný centauromachy) sa stal symbolom konfliktu medzi civilizáciou a barbarstvom a bol jednou z obľúbených tém sochárov klasického veku: bol zastúpený pri výzdobe Diaovho chrámu v Olympii a v Parthenone v r. Atény.

Pholus a Chiron

Nie všetci Kentauri sú však zastúpení s negatívnymi vlastnosťami. Dvaja z nich, Chiron a Pholo, sú výnimkou: nie je náhoda, že mýtus im určil odlišný rodokmeň ako všetci ostatní Kentauri.

O Di Pholovi sa hovorilo, že bol synom Silena a víly. Veľkoryso hostil Heraclesa tým, že mu vo svojej jaskyni podával mäso a víno, ale vôňa vína prilákala ďalších Kentaurov, ktorí sa s Heraclesom usilovne bili. Hrdinovi sa ich podarilo odraziť a spôsobiť im veľké straty. Samotný Pholus sa ujal pochovania padlých, ale vytiahnutím šípu z tela jedného z nich ho vyrušila myšlienka, že taký malý predmet mohol zabiť tak veľkú bytosť: šíp, ktorý bol ponorený do jed Hydry, padol mu na nohu a zabil ho.

Chiron bol pripisovaný ako otec Cronus, ktorý ho nechal spojiť v podobe koňa s Filirou, dcérou Oceana. Žil v jaskyni na vrchu Pelion v Tesálii a bol známy svojou múdrosťou a vedomosťami. Boli mu zverení slávni hrdinovia, aby sa vzdelávali nielen v bojovom umení a v poľovníctve, ale aj v morálke, medicíne a hudbe. Jeho žiakmi by boli okrem iného Achilles, Jason a Asclepius. Počas fázy bojov, ktoré sa začali v Pholusovej jaskyni, ho nešťastnou náhodou zasiahol šíp z Herakla, keď bol po jeho boku. Rana bola nevyliečiteľná, ale nesmrteľný Chiron nemohol zomrieť: iba výmena jeho stavu so smrteľným Prometheom mu nakoniec umožnila ukončiť jeho utrpenie smrťou.


Zabil Chirona

Chiron - Wikipedia

 1. Koniec Chirónu. Keď sa dostal do konfliktu s Kentaurmi, niektorých z nich zabil a pozostalí sa uchýlili do jaskyne, v ktorej žil Chiron, ktorý bol tiež hrdinovým priateľom. Počas bitky zasiahol šíp vystrelený Heraklesom Chirona do kolena
 2. Chiron: vlastnosti. Vynikajúca duševná pohoda, autentická múdrosť, silná znalosť vied, najmä medicínskych: vďaka nim je Chiron skutočne zvláštnym kentaurom, veľmi odlišným od svojich bratov, vždy drsným a násilným a nepochybne tiež ignorantským.
 3. Achilles mnohých zabil a počas bojov zasiahol šíp od hrdinu kentaura Chirona. Chiron však nemohol zomrieť, pretože bol nesmrteľný, a preto trpel bez možnosti uzdravenia. Zúfal si natoľko, že požiadal bohov, aby zomreli: udelili mu ho. Na oplátku si Chiron vymenil svoju nesmrteľnosť s Prometheom
 4. Achilles bol potom odovzdaný kentaurovi Chirónovi, aby ho vzdelával. Ďalšie legendy rozprávajú o ťažkostiach z jeho mladosti, na ktoré sa zrejme odvoláva epiteton rýchleho základu prítomný v Iliade, a o období, v ktorom hrdina zostával skrytý medzi dcérami kráľa Lycomeda, aby zabránil smrti, ktorú podľa proroctva bol by ho zastihol pri Tróji, keby tam išiel
 5. Chiron prihlasovacia stránka. Užívateľské meno = Daňový kód Heslo = ponechajte prázdne a kliknite na Portál F.A.D. Spedali Civili di Brescia Systémové požiadavky na prístup a Chiron
 6. Achilles. Najznámejší z hrdinov. Syn smrteľníka Peleusa - odtiaľ pochádza jeho prezývka „Pelìde“ - a morskej bohyne Tethys. Achilles je kľúčovým hrdinom Iliady, kde vedie armádu Myrmidonov, Tesálskeho ľudu. Neporaziteľný bojovník, zraniteľný iba v r. na jeho päte je rovnako tvrdá v boji, ako je schopná pociťovať hlboké ľudstvo

Chiron: vlastnosti a konštelácia - Gree nápady

Chiron bol slávny kentaur (napoly človek a napoly kôň), syn Korona a Filiry. Na rozdiel od svojich kentaurov, ktorí boli preslávení svojimi hrubými a necivilnými spôsobmi, mal Chiron miernu dušu, miloval vedu a kultúru. Práve v rukách druhého z nich sa Chiron stretol s jeho koncom: po svojom treťom úsilí, snahe zajatie Erimanta, Heracles navštívil kentaura Phola, ktorý ponúkol hrdinovi víno otvorením pohára kentaurov, ktorí sa nahnevali, a vrhli sa proti Heraklovi, ktorý ich odmietol a niektorých kentaurov zabil, aby sa na obranu uchýlili do jaskyňa.

Chiron • Mýty a legendy

Sága Chiron pokračuje výkladom domov od siedmej do dvanástej. VII dom. S Chironom v 7. dome budete pravdepodobne tráviť väčšinu času starostlivosťou o partnera, ktorý má nejaké fyzické problémy alebo inak potrebuje starostlivosť a pomoc. Alebo viete veľmi dobre vydávať rady? Achillova legenda je jednou z najbohatších v gréckej mytológii a jednou z najstarších. Preslávila ju najmä Ilias, ktorej predmetom nie je dobytie Tróje, ale hnev Achilla, ktorý v priebehu tejto výpravy riskoval, že spôsobí stratu gréckej armády. Posteľ staroveku pomohla popularizovať . Achilles bol synom Peleusa, kráľa Myrmidónov, a víly Thetis. Pri narodení ho matka urobila nezraniteľným ponorením do pekelných vôd Styxu, ale držaním za pätu. Chiron ho tiež inštruoval do umenia jazdenia, poľovníctva, hry na flaute a liečenia rán. V šiestich rokoch Achilles zabil svojho prvého diviaka a od toho dňa vždy nosil krvavé zdochliny diviakov alebo levov do Chironovej jaskyne. Chiron bol slávny lekár a tiež praktizoval chirurgiu Odpovede na definíciu * Killed Achilles * pre krížovky a ďalšie logické hry ako CodyCross. Odpovede na krížovky začínajúce sa písmenami P, PA

Achille v encyklopédii Treccan

Chiron v Strelcovi sa môže cítiť obmedzený v pozemskej existencii: musí si uvedomiť, že má v srdci obrovský potenciál múdrosti, a potom začne liečiť svoju ranu. KOZOROŽEC. S Chironom v tomto znamení je jednotlivec obsedantne oddaný práci s cieľom dokázať svoju hodnotu. Asklepius po smrti bol odmenený Zeusom, ktorý ho za svoju múdrosť vyniesol do božskej hodnosti, vďaka čomu vzniesol chrámy a sochy. Zeus z neho vytvoril súhvezdie, súhvezdie Ophiuchus (Ophiucus) z gréckeho ofiókos = ten, ktorý drží hada: vidno ho od mesiaca máj až do septembra a predstavuje ho muž, ktorý drží v rukách hada a pre. CHIRON V DVANÁSŤ. od Paola Crimaldiho Poznanie pozície Chirónu v rodnej schéme človeka je nesmierne dôležité, pretože nám umožňuje pochopiť hlbší význam našej karmicko-evolučnej cesty, Chiron nám v skutočnosti umožňuje dostať sa do kontaktu s prvotnými ranami, ktoré väčšinou niekedy úplne podmiente našu existenciu Kentaur CHIRONE je ovocím lások medzi CHRONUSOM, zvrchovaným božským pokolením predchádzajúcim olympiádu, a nymfou FILIRA (po grécky lipa), dcérou boha vôd OCEAN a TETI. Podľa väčšiny autorov sa Cronus pridal k Filire v podobe žriebätka, aby jeho manželka Rea, ktorá veľmi žiarlila na svojich milencov, nebola podozrivá.

Chirone E-learning Spedali Civili di Bresci

 • Chiron je v Baranovi, kde zotrvá do apríla 2027. Baran a Váhy sa zaujímajú o tranzit Chirónu v nasledujúcich rokoch, ktorý nebude skutočnou planétou, ale planétou, ktorá je na čele skupiny divokých nebeských telies, ktoré pohybujú sa nepravidelnými a výstrednými obežnými dráhami
 • alebo Apollo, aby pomstil svojho syna, zabil Ciclòpiho a Zeus ho odsúdil, aby slúžil na zemi rok
 • CHIRON V ZNAČKÁCH A DOMOCH a jeho aspekty k planétam rodnej tabuľky. CHIRON V DOMOCH. v I Casa Chirone vás tu robí ako nepoškvrneného rytiera vždy pripraveného bojovať za najslabších. Spravidla sa pri tom zanedbávate
 • traja z nich: Chiron, syn Cronusa a Filiry, mýtický vychovávateľ Achilla Nessusa, ktorý sa zamiloval do Deianiry a pokúsil sa ju uniesť. Herkules ho zabil (predtým, ako kentaur zomrel, dal žene tuniku plnú krvi otrávený, ktorý by neskôr zabil samotného Herkula) Pholus, ktorý na svadbe Hippodamia a Piritous.
 • Niektorí kentauri boli zabití, zatiaľ čo tí, ktorí utiekli, sa uchýlili pred Chiron. Heracles ich zjavne prenasledoval a v snahe zaútočiť na nich skončil tým, že v skutočnosti zasiahol svojho priateľa Chirona, jeden z Heraklesových šípov stále nasiaknutý krvou Hydry, prebodol koleno kentaura a, i keď v náhodnom a úplne nedobrovoľne ho zranil nevyliečiteľne
 • Rád by som vám predstavil kentaura Chirona podľa modernej západnej astrológie. Napríklad som si vybral Steva Jobsa, moderný mýtus so všetkými jeho protikladmi: veľa detailov jeho života súvisí s Kentaurom. Steve, známy pre svoje pole skreslenia reality, vyzeral schopný ovládať mysle ostatných. Bol vizionárskym vodcom a bol stále silný.

Koniec Chirónu [upraviť | edit wikitesto] Keď sa dostal do konfliktu s Kentaurmi, niektorých z nich zabil a pozostalí sa uchýlili do jaskyne, v ktorej žil Chiron, ktorý bol tiež hrdinovým priateľom. Počas bitky zasiahol šíp vystrelený Heraclesom Chirona do kolena Vôľa žiť je veľká záhada. Každý lekár so skúsenosťami so smrteľnými chorobami vie, že vôľa žiť môže mať vplyv na fyzickú i duševnú pohodu a že prežitie často pochádza skôr z túžby pacienta žiť, ako z podávania liekov. Prispejte na stránku! Zadanie pridružených slov a fráz Príklad: PRIHLÁSIŤ SA Ďalšie definície s poľutovaním: Môže to byť poľutovaniahodné. S dcérou: Je to dcéra nevedomosti Ama Aligi v roku Dcéra Ioria D'Annunzia. Dcéra kentaura Chirone, ktorá sa zmenila na koňa. Dcéra Pantalone Tale je získanou dcérou. S Oidipom: Oidipus vyriešený Vláda Oidipa Oidipus zabil. Takto sa zabezpečilo, že hlava, ktorá sa raz oddelila, už viac nezrastala. Zostala tak iba smrteľná hlava, ktorá bola po rozrezaní zakopaná na ceste k Eleunte, a to ešte predtým, ako namočila šípy do jedu, ktorý vyšiel. Tieto šípy sa neskôr použili na zabitie Chirona, Nessusa a Filoctetesa

Achilles v encyklopédii chlapcov

Jasona vychovával a vzdelával kentaur Chiron. Jeho otec mu ho zveril znepokojený prenasledovaním Peliasa a poučil ho o spôsoboch hrdinov. Keď dosiahol dvadsať rokov, Jason chcel znovu získať kráľovstvo a zostúpil z vrchu Pelio, kde žil Kentaur, sa vrátil do Iolca. Zabíjanie: Zabíjanie, zabíjanie, väčšinou násilím SIN vražda, vražda. Definícia a význam pojmu Uccision Pred smrťou mu žena prezradila, že je tehotná so svojím synom, ktorý pre jej zlostné gesto zomrie spolu s ňou. Kajúcnik svojho gesta sa Apollo snažil všetkými prostriedkami priviesť Coronides späť k životu a zlyhal. Predtým, ako ju umiestnil na už osvetlenú hranicu, vytiahol dieťa z lona a zveril ho kentaurovi Chirónovi. Preto ho Herakles zabil a následne zavolal Iolaus na pomoc: druhý podpálil časť blízkeho lesa a horiacimi hlavami Anchia a Agria fakľami a ostatných prenasledoval šípmi až k Malei. Odtiaľ sa uchýlili do blízkosti Chirónu, ktorého vyhnali Lapithovci, a bol z hory Pelio. Herkules (Herakles), polobohový hrdina, syn Dia - Polobod, syn Dia a Alcmeny, Hercules je hrdinská postava občas komická, občas tragická, v ktorej prevládajú pohlavné znaky sily, intelektu, odvahy a moci.

Chiron ho nahradil mŕtvym obrom Damisom, ktorý je mimoriadne nadaný na behanie (vďaka tomu by bol Achilles rýchlejší). Keď sa dostal do konfliktu s Kentaurmi, niektorých z nich zabil a pozostalí sa uchýlili do jaskyne, kde žil Chiron, ktorý bol tiež hrdinovým priateľom. Prečo Chiron? V mytológiách psychiky je archetyp Liečiteľa zraneného dobre predstavený mýtom o Chirónovi, ktorý bol istý čas študovaný v psychológii a má veľký význam v oblasti liečenia a liečenia. Jeho preskúmanie znamená opätovné poznanie príčin malátnosti, nepokoja, priblíženia sa k tej našej časti utrpenia, ktorá si vyžaduje starostlivosť po celý život. CHIRONE IN ASTROLOGY Chiron sa okamžite charakterizoval postavou svojho vlastného vnútorného Majstra, tým archetypálnym obrazom vnútorného terapeuta, ktorý nás dokáže preniesť z jednej psychickej situácie do druhej a učí nás učiť sa zo skúseností, z toho, čo bežne robíme každý deň, a zároveň sa učiť prikladať osobitný význam napr. CHIRONE: bol najslávnejším a najrozumnejším z Kentaurov, synom boha Crona a Filiry, dcéry Oceana, preto patrí k rovnakému božskému pokoleniu ako Zeus a olympionici. Narodil sa napoly človek a napoly kôň, pretože Cronus, túžiaci skryť svoju vášeň pre Filiru pred svojou manželkou Rea, aby ju mohol milovať, sa zmenil na achilového žrebca: (grécky Achilléus, latinsky Achilles). Vodca Myrmidónov v trójskej vojne, syn kráľa Peleusa a morskej bohyne Tethys, ho vzdelával najskôr kentaur Chiron, potom starý Phoenix. Keď vypukla trójska vojna, matka, vedomá si svojej ...

Nešťastnou náhodou ho zabil jeden z Heraklesových šípov, ktorých hrot bol ponorený do jedovatej krvi Lernaeanskej hydry. V skutočnosti Chiron prosil Zeusa, aby ho nechal zomrieť (nesmrteľného), keď videl, že jeho lieky nemôžu nič robiť proti jedu šípov, a tak videl v smrti jediný spôsob, ako zmierniť utrpenie, ktoré cítil Hermes - Chiron, môžeš mi uveriť, keď ti poviem, že ju plačem ako ty. Ale, prisahám ti, že neviem, prečo ju Boh zabil. V mojej Làrisse hovoríme o beštiálnych stretnutiach v jaskyniach a v lesoch Asclepius alebo Aesculapius (v starogréčtine: Ἀσκληπιός, Asklēpiós) je postava z gréckej mytológie. Syn Apolla a Arsinoe podľa Hesioda, alebo Apolla a Coronida pre Pindara , je polobohom a teda pre Homéra smrteľníkom, hovorilo sa o ňom, že bol poučený v medicíne kentaurom Chironom, alebo že tento majetok zdedil po svojom otcovi Apollovi roky zabitý prvý diviak. Počas tohto obdobia vzdelávania k životu bojovníkov mal Achilles za svojho neoddeliteľného spoločníka Patrokla. Súčasne s učením Chiron, Achilles sa naučil umenie výrečnosti a použitia zbraní od tútorky Fenice. Podľa homérskej tradície strávil su

Chiron in Gemini: júl 1983 / jún 1988 okolo - rana cenzúry - nedostatok prejavu vlastnej pravdy (musel mlčať alebo bol zabitý kvôli nepríjemnej pravde) talent na výrečnosť a komunikáciu, silné intuitívne schopnosti Chiron je opravár hrdinov hriechov a chorôb a predstavuje veľkú stratu, ktorá sa teraz stratila medzi chorým liečiteľom a chorým liečiteľom: ambivalencia, ktorá sprostredkováva rôzne podmienky človeka a vyjadruje obojsmerný vzťah medzi lekárom a pacientom ako kultúrne vyjednávanie, ktoré vyvíja diagnostický a terapeutický akt rozhodovania

Chiron, cantauro - grécka mytológia a latinská mytológia

 • Už (v starogréčtine: Ιάσων, Iásōn) je postava gréckej mytológie. Je známe, že bol synom kráľa Iolca Esona a manželom čarodejnice Medey a stál na čele expedície Argonautov zameranej na dobytie. zlaté rúno. .. Chcúc získať späť trón Iolca, ktorý si uzurpoval od jeho otca Esona jeho nevlastný brat Pelias, bude musieť Jason ísť na dobytie zlatého rúna,.
 • Chiron bol náhodne zranený do nohy otráveným šípom, ktorý vystrelil Heracles. Ale jed pochádzal z krvi hydry, viachlavej príšery, ktorú zabil Heracles pri jednej zo svojich prác, sériu činov, pomocou ktorých musel dokázať svoju mužnosť.
 • Vystrašený Pholus sa pokúsil utiecť, zatiaľ čo Heracles, vzatý svojou zvyčajnou zúrivosťou, čelil útočníkom, zabil niekoľko Kentaurov, niektorí sa uchýlili k Chirónovi, ich kráľovi, učiteľovi a liečiteľovi. Šíp vystrelený z luku Heraclesa (ešte stále nie vyleštený, plk.
 • Chiron bol považovaný za najmúdrejšího a naj benevolentnejšieho z Kentaurov, milovník umenia, odborník na vedu a medicínu. Počas boja proti Kentaurom Heracles niektorých z nich zabil a pozostalí sa uchýlili do jaskyne, kde žil Chiron, ktorý bol tiež hrdinovým priateľom.

Vychoval ho múdry a odvážny Phoenix, ktorý sa po jeho boku objavil v deviatej knihe Ilias, a kentaur Chiron (napoly človek a napoly kôň), ktorý ho inštruoval v rôznych umeniach vrátane lekárskeho. Fyzický popis: Achilles mal splývavé blond vlasy, bol pekný a rýchly, jeho jediným slabým miestom bola päta Antro di Chiron Human Sciences vzdialená iba jedno kliknutie. Zomri zabiť. Stručná analýza samovražedného terorizmu. Zverejnené 26. 3. 2020 28. 3. 2020 Autor antrodichirone Zanechať komentár. Kronika posledných rokov, či už informovaná novinami alebo multimediálnymi médiami ,. . V tomto článku uvidíme, čo boli takzvané druhotné dobrodružstvá, ktoré sa v dôsledku udalostí odtrhli od kanonických Dvanástich laboratórií a nezavinila ich postava Eurystheusa. Nebudem sa tým zaoberať a nechám ti dobré čítanie.Keďže Hercules zostal s ním a pozoroval šípy, sediace s Chironom, hovorí sa, že jeden z nich padol na Chironovu nohu a tak ho zabil. Namiesto toho iní hovoria, že Kentaur, ohromený tým, že Herkules zabil také veľké telá Kentaurov takýmito malými šípmi, bol sám vyzvaný k tomu luku.

, vedúci expedície Argonauts zameraný na dobytie Zlatého rúna, získaný po rôznych činoch. Už na úsvite gréckej literatúry je možné ochutnať príjemné náučné chute. Je to Homér, ktorý prostredníctvom majstrovských básní predvádza pedagogickú kultúru. Hlavný hrdina mnohých činov má tú česť byť súčasťou aristokratického kruhu bojovníkov. Cnostní Achilles a Ulysses sú ako zasvätení rytieri, v jednom sa rozhodol odstúpiť z vojny pre čin, ktorý utrpel. Jedného dňa sa Patroklus, bratranec a jeho veľký priateľ, takmer brat, ktorý s ním vyrastal na hore Pelio, v opatere kentaura Chirona, rozhodli ísť namiesto neho do vojny. V bitke ho však zabil Hektor

Prvý, kto použil termín sériový vrah, boli špeciálni agenti z Katedry behaviorálnych vied vo Quanticu vo Virgínii, ktorí ho identifikovali s tými, ktorí zabili tri alebo viac obetí na rôznych miestach a s emotívnym odstupom medzi jednou vraždou a druhou, uviedol ochladenie v každej trestnej udalosti môže subjekt zabiť viac ako jednu obeť. Malý zázrak prežil zázrakom štátny prevrat v Pelias, ktorý zabil všetky ostatné Aesonove deti, a bol vychovaný v jaskyni kentaurom Chironom, ktorý ho vychovával v umení vojny a medicíny. S určitou liečivou silou, Asclepius tieto vedomosti zvládol v najlepšom prípade natoľko, že mohol vzkriesiť mŕtveho Chirona Inf. XII, 65 - 71 str. IX, 37 Syn Korona a víly Filira, učiteľ Achilla a mnohých ďalších hrdinov starovekého sveta, je Chiron v klasickej tradícii zastúpený ako múdry pedagóg, lekár, astronóm a hudobník, ktorý sa veľmi líši od ostatných kentaurov. kentauri, ale aj muži, a vychoval Aesculapiusa a Achilla, myslí sa. Preto si jeho zbožnosť a svedomie vyslúžili počet hviezdičiek. Hercules z neho zostúpil a sediac s ním skúmal svoje šípy, keď jeden z nich, ako sa hovorí, padol na Chironovu nohu a zabil ho

Chiron a archetyp zraneného liečiteľa - Sprievodca psychológmi

 1. x, štvorstrunový hudobný nástroj podobný citare, zatiaľ čo Muse Calliope ho inštruovala v speve a v maliarskom umení. Talent mladého hrdinu odhalili už v šiestich rokoch, keď vďaka radám svojho učiteľa zabil prvého kanca
 2. Aeson sa oženil s Polimelou a mal z nej svojho syna Jasona, ktorému sa lstivosťou podarilo uniknúť smrti tým, že ho vzal na horu Pelio, kde ho vychoval kentaur Chiron. Neskôr sa Jason vrátil do mesta, kde sa stretol s Peliasom, a tí, vzatí strachom z proroctva, ho postavili na čelo výpravy pri hľadaní zlatého rúna.
 3. Chiron sa javí presne ako majster kultúry: v jeho škole, v jaskyni na vrchu Pelio (Tesália), budú trénovaní početní hrdinovia gréckej mytológie, vrátane najslávnejšieho Achilla. Na zdôraznenie rozdielu medzi Chironom a ostatnými Kentaurmi ho mýtus stal synom Cronusa, teda brata Dia
 4. jedol po celej svojej rodovej línii
 5. Teraz sa Aeson oženil s Polimedesom, ktorý mu porodil syna menom Diomedes. Pelias by nemilosrdne zabila dieťa, keby Polimedes nedala svojim slúžkam plakať nad jeho telíčkom, akoby sa narodilo mŕtve, a potom by ho odviezla z mesta na horu Pelio. Tam ho vychoval Chiron Kentaur

CHIRONE, RANNÝ LIEČITEĽ - Pozícia v domoch, časť

Keď Zeus zabil Asclepia, syna Apolla, Apollo napriek tomu zachránil dieťa a zveril ho kentaurovi Chirónovi, aby ho poučil o lekárskych umeniach. Ako odmena za jeho lojalitu sa havran stal božím posvätným zvieraťom a bol Apollom obdarený mocou predvídať bezprostredné úmrtie Chirónovo doupě humanitních věd pouhým kliknutím. Facebook Twitter Googleplus LinkedIn YouTube. Domov »Príspevky s tagom martyr. Značka: mučeník. Zomri zabiť. Stručná analýza samovražedného terorizmu. Zverejnené 26. 3. 2020 28. 3. 2020 Autor antrodichirone Zanechať komentár. Kronika posledných rokov. Mytologické zvieratá z rôznych kultúr a mytológií. Poďme sa rozprávať podrobne o Minotauroch, Kentauroch, Chimerách, Sfinde a Unicornovi. Všetky mytologické bytosti, ktoré sú súčasťou mýtov, legiend a kultúrneho folklóru Španielska, model zdieľajúci svoju nohu verša a cez Chironových spoluobčanov a model, ktorý tak musí byť zabitý. áno Iný človek hovorí toto správanie. ako napríklad Chi Centaur, ich okamžite ohromil tým, že sa stal zločinom, Marne, že na pohorie je Herkules zabitý nepríjemne pre toho v telách, takže On, Francúzsko, je veľký pre bohov. Tri unesené dievčatá boli v skutočnosti zajaté, aby ich zviera zabilo počas obetného rituálu. Každá osobnosť Kevina má jedinečné vlastnosti: Dennis je dospelý muž s obsedantno-kompulzívnou poruchou, Patricia je mimoriadne veriaca dospelá žena, Hedwig je 9-ročný chlapec, Barry je gay chlapec s citom pre módu atď.

Video: Postava Achilla Romana a byzantskej histórie

V súboji zabil Hektora a postupne ho zabil Paris, ktorý ho zasiahol do jeho jediného zraniteľného bodu, päty. Podľa tradície sa však v stredoveku rozšírili romány inšpirované trójskym cyklom, ale Achilles, ktorý sa zamiloval do Polisseny, dcéry Priamovej, sa datoval Ovidiovi, bol nalákaný do pasce a zabitý Herakles odolal ich útok a zabil niekoľko kentaurov. Ostatní sa uchýlili do jaskyne svojho kráľa Chirona. Vyšiel von pozrieť sa, čo sa deje. V tom okamihu vystrelil Heracles šíp, ktorý minul, a zasiahol Chirona do kolena. Aaron potom vedie synov Tita, Martia a Quintusa, na miesto, kde bol zabitý Bassiano, a podvodne ich obviní z vraždy. Cisár tak má výhovorku, aby ich dal zatknúť.

Achilles: opis mytologického charakteru Achilla

Z mnohých ďalších podnikov si pamätáme boj proti obrom po boku jeho otca Jupitera, účasť na expedícii Argonautov, oslobodenie Prometea z jeho strašného mučenia, epický stret s Kentaurmi, ktorý mal za následok tragický koniec Chirónu. Jedného dňa Hercules zabil Nessusa, kentaura, ktorý sa vyhrážal svojmu. Chirónu opustila jeho matka hneď po narodení: v skutočnosti Filira, znechutená obludným vzhľadom svojho syna, požiadala a získala od bohov, aby sa premenili na lipu. Chiron vyrastal na samote, na vrchu Pelio (v Tesálii), poučený Apollom a Artemis, ktorí v ňom vzbudili lásku. Peleus sa prebudil, hľadal svoj meč, ale Kentauri ho prekvapili: a určite by ho zabili, ak nie Chiron ho zachránil. Bol to opäť Chiron, ktorý našiel svoj meč a vrátil mu ho. 4. Peleus sa oženil s Polidorou, dcérou Periere. Z manželky mal Peleus predpokladaného syna Menestia, ktorého prirodzeným otcom bola rieka Spercheo. 5

Grécka a rímska mytológia, Chimera, Chiron

V roku 1964 bola v New Yorku napadnutá a zabitá mladá žena Kitty Genoveseová uprostred ulice pred 38 ľuďmi, ktorí napriek kriku a krvi nezasahovali, aby jej pomohli. Verejná mienka pripisovala príčinu tejto zotrvačnosti morálnemu úpadku a odcudzeniu človeka času [Darley, Latané 1968] Apud hunc Hercules cum deverteretur, et simul cum Chirone sedens sagittas consideraret, fertur una earum decidisse supra pedem Chironis, et itaum interfecisse. li caduta coloro questi, sopra a militare, il come è piede più di vita Chirone infatti e fiere sono così a Una lo un Garonna abbia detestabile, ucciso. tiranno.. Achille: l'eroe della guerra di Troia Figlio di Peleo (per questo chiamato anche Pelide) e della ninfa Nereide Teti, Achille è uno dei più celebri personaggi della mitologia greca, noto soprattutto per la sua velocità e la sua ira. Achille, in greco Ἀχιλλεύς, era un eroe che combattè nella guerra di Troia, dalla parte degli [ Entra sulla domanda Traduzione Latino - Italiano : I centauri di Igino e partecipa anche tu alla discussione sul forum per studenti di Skuola.net

Invece il piccolo venne portato sui monti e venne educato da Chirone il centauro, per sfuggire alla violenza di Pelia che lo avrebbe ucciso. Molti anni più tardi, mentre a Iolco si stavano tenendo dei giochi in onore di Poseidone, Giasone incontrò Pelia, e reclamò il trono Uccidevano o storpiavano i figli maschi, mentre educavano le figlie al combattimento, bruciando loro la mammella destra affinchè potessero meglio usare l'arco. Fecero molte guerre con i popoli vicini, ma furono vinte e soggiogate successivamente da Bellerofonte, CHIRONE Figlio di Saturno e di Fillira, il più famoso e sapiennte dei Centauri Chirone - Enodio, mai più la vedremo balzare felice dal Dìdimo al Pelio fra i canneti e le rupi. Tanto ci basti. Le parole sono sangue. Ermete - Chirone, puoi credermi quando ti dico che la piango come voi la piangete. Ma, ti giuro, non so perché il Dio l'abbia uccisa

Folo stesso si incaricò della sepoltura dei caduti ma, nell'estrarre dal corpo di uno di essi una freccia, si distrasse al pensiero che un oggetto così piccolo avesse potuto uccidere un essere così grande: la freccia, che era intinta nel veleno dell'Idra, gli cadde sul piede e lo uccise. A Chirone veniva attribuito come padre Crono, che lo. Eracle doveva uccidere il Leone Nemeo e portare la pelle al re Euristeo. Il Leone Nemeo era una belva enorme che non poteva essere ferita né da ferro, né da bronzo, né da pietra. Era stato creato da Selene, la Luna, e Iride, l'Arcobaleno, gli aveva messo la sua cintura come guinzaglio Entra sulla domanda Versioni greco, libro Ellenisti 2!! e partecipa anche tu alla discussione sul forum per studenti di Skuola.net

Non osando uccidere il suo ospite, ch'egli stesso aveva purificato da un delitto, Acasto portò Peleo sul monte Pelio sfidandolo a uccidere quanti più animali potesse in un solo giorno. Ora, in ricompensa della sua castità, gli dèi avevano donato a Peleo una spada magica, forgiata da Efesto, che aveva la virtù di assicurare al suo proprietario la vittoria in battaglia e alla caccia CENTAUREA - Prende il suo nome dal centauro Chirone che rimase ferito al piede da una freccia avvelenata e si curò con il succo tratto dal fiore. CIPARISSO - Bellissimo giovane amato da Apollo, per errore uccise un cervo da lui allevato e al quale era molto affezionato Asclepio, personaggio della mitologia greca, fu identificato con Esculapio dai Romani, che ne fecero il dio della salute (il medico degli dei nella mitologia greca era invece Peone). Le notizie sulla sua origine sono incerte: secondo fonti molto antiche pare fosse una divinità sotterranea della Tracia, in seguito si diffuse la voce secondo cui Asclepio era, come nel caso di Imhotep in Egitto.

progetto Chirone. Si tratta di un percorso di formazione basato su un manuale che stabilisce delle linee guida per aiutare i poliziotti e le vittime ad affrontare emotivamente la tragica notizia della morte improvvisa di un familiare per incidente o per suicidio. È indispensabile che il poliziotto sia formato pe Medea è una figura della mitologia greca, figlia di Eeta, re della Colchide, regione del Caucaso, (sull'attuale costa georgiana del Mar Nero), e di Ecate, dea della magia e degli incantesimi. Medea aveva come nonno Elio, dio del Sole, poiché questo era il padre di Eeta, inoltre sua zia era la maga Circe, e come quest'ultima e sua madre era dotata di poteri magici e addirittura divini Spesso nelle battaglie qualcuno è sfuggito alla morte dedicandosi alla supplica di chi lo inseguiva. 7. Chirone allevò il figlio di Peleo e [lo] chiamò Achille perché non avvicinò le labbra alle mammelle. 8. Uno stratega valoroso con questi soldati potrebbe prendere numerose triremi e vincere battaglie e conquistare città a viva forza. 9


4. Il simbolismo del centauro

Il centauro mezzo cavallo e mezzo uomo rappresenta la dicotomia esistente nell'essere umano, da una parte gli istinti, influenzandola in funzione della materia e dei suoi desideri, e dall'altra l'uso della ragione e il dominio cosciente delle emozioni e degli aspetti istintivi, per trovare l' equilibrio e la sintesi tra corpo e anima .

Chirone simboleggiato dalla costellazione del Sagittario è la rappresentazione dell'uomo che raggiunse la saggezza usando la forza e l'energia guidate dallo Spirito.


Mitologia romană

Mitologia romană este ansamblul de mituri și legende din Roma Antică.

La început romanii și-au imaginat zeii ca puteri și mai apoi ca persoane, astfel explicându-se faptul că puțin din mitologia romană este autentică. După învățatul roman Marcus Terentius Varro, numai după ce romanii au avut contact cu civilizația Greciei antice în sec VI î.Hr. ei au început să-și reprezinte zeii sub formă umană. În ultimele trei secole înaintea lui Hristos scriitori ca Virgil și Ovidiu au gravat numele și funcțiile zeilor romani în librăriile grecești și în tradiția artistică creând o mitologie hibridă, greco-romană care a inspirat poeții și pictorii din antichitate și până azi. Majoritatea faptelor cunoscute despre vechea mitologie romană provin din scrierile scriitorilor antici, din operele de artă care au supraviețuit până azi și din descoperirile arheologice. Romanii credeau că practicile lor religioase mențineau așa zisa „pax deorum” sau pacea zeilor - care asigura prosperitatea continuă a comunității. Fiecare loc, împrejurare sau obiect avea propriul zeu ocrotitor și existau foarte multi zei cu atribuții mărunte, dar importante pentru romani. Astfel, zeii protejau fiecare act al vieții, de la naștere până la moarte.Zeii romani jucau rolul unor oameni cu superputeri, așa că, în timp a devenit normal ca puternicii conducători ai Romei să fie tratați ca niște zei. Cezar a fost primul zeificat și tratat ca zeu după moartea sa. Mai târziu, unii dintre cei mai buni împărați au fost declarați zei de către Senat, dar numai după moartea lor. În timpul vieții ei erau simplii muritori. Toți romanii trebuiau să venereze împărații divini.

Jupiter - stăpânul zeilor și al oamenilor, asemănat cu Zeus din mitologia greacă, protectorul Romei, Zeul Luminii și tatăl zeilor are ca simboluri vulturul și fulgerul. Era considerat drept divinitate supremă, dătătoare de viața și de lumină, care cârmuia cerul și pământul, stăpânea tunetul și trăsnetul, dezlănțuia ploile și furtunile. Legate de aceste atribute, Jupiter purta o serie de epitete, ca: Fulgurator, Fulminator, Tonans. Templul său se afla la Roma, pe Capitoliu și, de aici, el a mai căpătat un epitet - Capitolinus. Dar denumirea cea mai cunoscută care îl desemna era Optimus Maximus ("cel mai bun și cel mai mare"). Ca ocrotitor al romanilor și al Romei în special, Jupiter era cinstit cu precădere de consulii care intrau în funcție, de generalii care se întorceau victorioși, de învingătorii în întrecerile sportive, de cei care împărțeau dreptatea. El era venerat și avea câte un templu în toate orașele Italiei și ale provinciilor.

Saturn - veche divinitate de origine italică, care patrona muncile agricole și roadele pământului. Saturn a fost identificat de timpuriu cu titanul Cronos, din mitologia greacă.

Venus - veche divinitate de origine latină, considerată inițial drept protectoare a vegetației și a fertilității și identificată de timpuriu cu Aphrodita din mitologia greacă mai târziu numită zeița dragostei și a frumuseții. Cu privire la nașterea sa existau două versiuni: după una, era fiica lui Jupiter și a Dionei, după cea de-a doua s-ar fi născut din spuma mării. Căsătorită cu Vulcanus, a fost iubită de Marte, zeul războiului, de Bacchus, Mercur și Neptun, dintre zei, iar dintre muritori de Anchises și Adonis. A avut mai mulți copii: cu zeul Mercurius pe Eros, cu Marte pe Anteros și pe Harmonia, cu muritorul Anchises pe Aeneas etc. În legătură cu farmecul și puterea lui Venus circulau numeroase legende: un episod cunoscut este acela al infidelității ei față de Vulcanus care, descoperind legătura ei cu Marte, a chemat toți zeii Olimpului drept martori, surprinzându-i împreună pe cei doi. Un alt episod, celebru de data aceasta, este judecata lui Paris: Jupiter a poruncit ca mărul de aur aruncat de Eris, zeiță vrajbei, și revendicat în egală măsură de Iuno, Minerva și Venus, să fie acordat de un muritor, Paris, aceleia pe care o va socoti el mai frumoasă. Cele trei zeițe s-au înfățișat înaintea lui Paris pe muntele Ida și au început să-și laude farmecele, promițându-i fiecare câte un dar. Cucerit de frumusețea lui Venus și de darul făgăduit de ea - acela de a o lua de soție pe cea mai frumoasă muritoare, pe Helena - Paris i-a dat ei mărul. Alegerea lui Venus și răpirea Helenei au constituit originea războiului troian. În cursul acestui război, în care rivalele ei, Iuno și Minerva, au sprijinit tabăra adversă, Venus i-a ajutat în mod constant pe troieni, în special pe Paris și pe Aeneas. Ea a fost chiar rănită în luptă de către Diomedes. Dacă nu a putut împiedica moartea lui Paris și distrugerea Troiei, în schimb, salvarea lui Aeneas se datorește lui Venus, care l-a ajutat să ajungă pe țărmurile Italiei. Tot datorită acestui fapt zeița era socotită, sub numele de Venus, drept divinitate protectoare a Romei. Venus avea sanctuare celebre la Paphos, Cnidus, Delos, Sicyon etc. Cultul ei era celebrat în întreaga lume helenică, cu precădere în insulele Cyprus și Cythera.

Iunona - soția lui Jupiter, protectoarea nașterilor și a căsătoriilor, identificată de timpuriu cu Hera din mitologia greacă are ca simbol porumbița. După atributele pe care le avea, Iuno era denumită fie Moneta (cea care vestește, avertizează - datorită faptului că a salvat Roma de invazia galilor prin alarma pe care au dat-o faimoasele gâște de la Capitoliu, ce îi erau consacrate), fie Lucina, datorită faptului că ajuta femeile la nașteri, fie Juga, pentru că patrona căsătoriile. Sărbătorile închinate ei purtau numele de Matronalia și aminteau de rolul salvator pentru cetate al femeilor sabine răpite odinioară, care s-au aruncat în încăierare între părinții și noii lor soți, împiedicându-i să se măcelărească reciproc. Numele ei era legat de numeroase mituri și legende.

Marte - zeul războiului, asociat cu Ares din mitologia greacă are ca simboluri coiful și armele de luptă. Era fiul lui Jupiter și al Iunonei și una dintre cele trei divinități protectoare ale Romei (alături de Jupiter și Quirinus). Romanii îl considerau drept protectorul lor și tatăl lui Romulus. Era, la origine, zeul renașterii naturii, devenind mai târziu zeul războiului și al agriculturii.

Minerva - la romani, zeița înțelepciunii, a artelor și a strategiei războinice. La origine ea a fost o veche divinitate etruscă, identificată mai târziu cu Athena, din mitologia greacă. Era zeița înțelepciunii, pe care grecii o mai numeau Pallas. Minerva era fiica lui Iupiter și a lui Metis. Jupiter a înghițit-o însă pe Metis înainte ca aceasta să nască, așa încât Minerva a ieșit direct din capul lui Jupiter, cu arme și armură cu tot. În momentul când a apărut pe lume, a slobozit un răcnet războinic, care a cutremurat cerul și pământul. Minerva era simbolul atributelor unite ale părinților ei. Ea personifica forța moștenită de la Iupiter, îmbinată cu înțelepciunea și prudența lui Metis. Zeiță războinică, reprezentată cu coif, suliță și egida pe care era zugrăvit capul Gorgonei, Minerva a jucat un rol important în lupta împotriva giganților. Ea participă, de asemenea, la războiul troian alături de greci, pe care-i susține, neputând uita jignirea adusă de Paris. Este cunoscută disputa dintre Minerva și Neptun cu prilejul împărțirii diverselor regiuni ale Greciei. Cu această ocazie consiliul zeilor a făgăduit să dea Attica aceluia din doi care-i va dărui bunul cel mai de preț. Neptun i-a dăruit calul, iar Minerva măslinul, care avea să asigure prosperitatea locuitorilor. Ea a câștigat în felul acesta întrecerea și a devenit patroana cetății Atena. Minerva era socotită protectoarea artelor frumoase, a meșteșugurilor, a literaturii și a agriculturii, a oricărei acțiuni care presupunea ingeniozitate și spirit de inițiativă. Ea patrona viața socială și cea statală, era sfătuitoarea grecilor adunați în areopag și apărătoarea lor în războaie.

Neptun - zeul mărilor, fratele lui Jupiter și fiul lui Saturnus și al Rheei, identificat la greci cu Poseidon are ca simboluri tridentul și calul. Ca și ceilalți frați ai săi, când s-a născut, Neptun a fost înghițit de către tatăl său și apoi dat afară. Mai târziu a luptat alături de olimpieni împotriva titanilor. Când, în urma victoriei, s-a făcut împărțirea Universului, lui Jupiter i-a revenit Cerul, lui Orcus lumea subpământeană, iar lui Neptun Împărăția apelor. El sălășluia în fundul mării împreună cu soția sa, Amphitrite, alături de care, uneori, urmat de un întreg cortegiu marin și purtat de un car tras de cai înaripați, spinteca valurile. Neptun stârnea furtunile sau făcea ca apele mării să devină liniștite, el scotea insule la iveală sau le cufunda pe altele lovindu-le cu tridentul său, făcea să izvorască râuri sau să se închege lacuri. O dată el a încercat împreună cu Iuno și cu Minerva să-l pună în lanțuri pe Jupiter, dar încercarea a dat greș. De atunci Neptun a fost mereu alături de preaputernicul său frate care cârmuia destinele lumii. Legat de numele său este episodul întrecerii care a avut loc între el și Minerva atunci când a fost să-și împartă între ei pământul Atticei ,ca să înalțe zidurile Troiei. Faptul că nu a fost răsplătit pentru munca sa a atras mânia lui Neptun asupra troienilor. Această mânie, și faptul că Odysseus i-a ucis un fiu, pe ciclopul Polyphemus, l-a determinat pe puternicul zeu să-l urmărească pe erou cu răzbunarea sa, nimicindu-i pe rând corăbiile și aruncându-l de pe un țărm pe altul. Cu zeițele sau cu muritoarele de rând Neptun a avut numeroși fii și fiice, majoritatea înfățișați ca niște ființe monstruoase sau a căror forță era de temut. Printre aceștia se numărau: ciclopul Polyphemus, gigantul Chrysaor, aloizii, Lamus - regele lestrigonilor, Triton etc.

Vulcan - veche divinitate romană, identificată de timpuriu cu Hephaestus din mitologia greacă. Vulcan, fiul lui Jupiter și al Iunonei, era considerat drept zeul focului. Vulcanus era șchiop. Infirmitatea lui se datora fie faptului că fusese aruncat de Jupiter din înaltul cerului, fiindcă în cursul unei dispute dintre părintele zeilor si Iuno el luase apărarea mamei sale, fie faptului că se născuse infirm și, rușinată, Iuno îl aruncase în mare, de unde a fost luat și crescut de Tethys. Timp de nouă ani Vulcanus a trăit într-o grotă din fundul mării, după care a fost readus în Olimp. Reședința sa de predilecție a rămas însă muntele Aetna din Sicilia. Acolo, în atelierele fierăriei lui divine, ucenicii săi - ciclopii - prelucrau fierul și celelalte metale. Din mâinile dibace ale zeului făurar ies tot felul de obiecte minunate: un tron de aur dăruit Iunonei, armele lui Achilles, lucrate la rugămintea lui Thetis, trăsnetele lui Jupiter, faimosul colier al Harmoniei etc. Vulcanus a fost cel care a ajutat la nașterea Minervei înlesnind ca zeița să iasă din capul divinului ei tată, și tot el a modelat, din țărână, trupul Pandorei. Vulcanus a fost cel care l-a țintuit și pe Prometheus de muntele Caucasus. Deși înzestrat cu un fizic urât, Vulcanus era considerat când soțul uneia dintre grații, când - de cele mai multe ori - drept soțul lui Venus. Lui Vulcanus îi sunt atribuiți mulți copii are ca simboluri ciocanul și nicovala.

Mercur - fiul lui Jupiter și al unei pleiade (Pleiadele erau sapte surori, fiicele nimfei Pleione si ale lui Atlas), s-a născut într-o peșteră pe muntele Cyllene, din Arcadia. Încă de timpuriu, Mercur și-a vădit aptitudinile și talentele. Abia născut, copilul a ieșit din scutece și a fugit până în Thessalia, de unde a furat cirezile pe care le păștea acolo fratele său, Apollo. Nimeni nu l-a văzut în afară de un cioban, pe nume Battus. După ce a ascuns animalele, Mercurius s-a întors înapoi în peștera în care s-a născut. Acolo, la intrare, a găsit o broască țestoasă și, cu ingeniozitatea-i caracteristică, a întocmit din carapacea ei o liră. Între timp Apollo a luat urma hoțului și, ajuns la peștera cu pricina, l-a silit pe Mercurius să-i înapoieze vitele. Auzind însă sunetul minunat al lirei, zeul s-a învoit să i le lase în schimbul noului instrument. Mai târziu, tot de la Apollo a primit Mercurius și faimosul caduceu (un baston înaripat, cu doi șerpi încolăciți în jurul lui), care a devenit - alături de pălăria cu boruri largi și de sandalele de aur înaripate - unul dintre atributele zeului. Mândru de istețimea fiului său, Jupiter l-a făcut pe Mercur mesagerul zeilor. În această calitate, în majoritatea legendelor Mercurius joacă un rol secundar. El participă, de pildă, la gigantomahie (luptă mitică a giganților împotriva zeilor), le însoțește pe cele trei zeițe olimpiene pe muntele Ida, conducându-le în fața judecății lui Paris, îl ajută pe Odysseus să învingă vrăjile Circei, mijlocește târgul dintre Hercules și Omphale, la porunca lui Iupiter îl însoțește prin lume pe micul Bacchus urmărit de mânia lui Iuno. Mercurius era zeul comerțului și al călătorilor - și, pentru acest atribut, i se ridicau statui la toate răspântiile - dar și al hoților și al borfașilor. El era protectorul păstorilor și călăuza umbrelor celor morți către meleagurile Infernului. În general, era considerat drept patronul muzicii, al oricărei invenții, al meșteșugurilor etc. În mitologia greceasca zeul mesager purta numele de Hermes. La romani mama lui Mercurius era veche divinitate de origine obscură ce simboliza, se pare, Primăvara. Mai târziu a fost identificată cu Maia din mitologia greacă.

Ceres - la romani, zeița grâului și a recoltelor. Deși de origine veche latină, această divinitate s-a identificat mai târziu întru totul cu Demeter din mitologia greacă. Ceres era fiica lui Cronos și a Rheei și aparținea generației olimpienilor. Ceres a avut cu Iupiter o unică fiică, pe Persephone, de care era strâns legată atât în ceea ce privește cultul cât și legenda. În timp ce culegea pe un câmp flori, pe Persephone a înghițit-o pământul ea a fost răpită de unchiul ei, Pluto, care a dus-o cu el în Infern. Zadarnic a căutat-o îndurerată Ceres nouă zile și nouă nopți, cutreierând lumea în lung și-n larg. Nimeni nu-i știa de urmă. Într-un târziu, mama a aflat de la Apollo de soarta fiicei ei. Cuprinsă de jale, Ceres părăsește atunci Olimpul și jură să nu-și reia îndatoririle divine și locul în rândul zeilor, decât în ziua când îi va fi înapoiată Persephone. Rătăcind pe pământ, după multe peregrinări, ajunge la Eleusis și zăbovește o vreme mai îndelungată la curtea regelui Celeus .Între timp, cum pământul nu mai rodește și holdele se usucă, Iupiter îl trimite pe Mercurius să i-o aducă înapoi pe Persephone. Dar reîntoarcerea fiicei la mama ei nu mai este posibilă. Ascalaphus a văzut-o pe Persephone cum s-a înfruptat în Infern dintr-o rodie. În felul acesta ea s-a legat, o dată pentru totdeauna, de lumea subpământeană. Mânioasă, Ceres îl transformă pe Ascalaphus - singurul martor al sacrilegiului comis - în bufniță. Persephone însă trebuie să rămână alături de Pluto. La insistențele lui Ceres se ajunge totuși la un compromis: șase luni din an Persephone va sta alături de soțul ei în regatul subpământean și șase luni le va petrece pe pământ, lângă mama ei. Reîntoarcerea pe pământ era însoțită de venirea primăverii, de renașterea naturii și de plinătatea verii. Absența ei era marcată de ariditate, de anotimpul trist al iernii în care Ceres ducea dorul fiicei ei. În mitologia greaca Ceres purta numele de Demeter, o veche divinitate cu care a fost asimilată are ca simbol secera și snopul de grâu.

Pluton, sau Orcus, la romani, în credința populară, zeul morții, identificat mai târziu cu Hades. De la el, sub numele de Orcus, era desemnat Infernul însuși. El este zeul împărăției subpământene, fiul lui Saturnus și al Rheei. Ca și ceilalți frați ai săi, când s-a născut, Orcus a fost înghițit de tatăl său, apoi dat afară. Mai târziu a participat la lupta dusă de olimpieni împotriva titanilor. Orcus sălășluia în împărăția umbrelor, pe care o cârmuia alături de soția sa, Persephone. El nu îngăduia nimănui, o dată ajuns acolo, să mai vadă lumina zilei. Când Hercules a trecut hotarele Infernului s-a lovit de împotrivirea lui Orcus, pe care l-a rănit cu o săgeată, silindu-l să se refugieze în Olimp. Numele de Orcus era evitat de cei vechi, care se fereau să-l pronunțe, socotindu-l aducător de nenorociri. Cel mai adesea el era invocat sub numele de Pluto (Zeul cel bogat), aluzie la bogățiile nemăsurate care se ascundeau în măruntaiele pământului.

Bacchus - Liber, zeul strugurilor, al vinului și implicit al veseliei, avea ca și corespondentul în mitologia greacă pe Dionysos.

Diana - veche divinitate italică, identificată mai târziu cu Artemis din mitologia greacă. Era considerată zeița luminii, al cărei simbol strălucitor era Luna. Diana este zeița vânătorii, soră geamănă cu Apollo. Era fiica lui Iupiter și a Latoniei. La început a avut aceleași atribute cu fratele ei: era o divinitate răzbunătoare, care semăna molimi și moarte printre muritori. Diana își secondează fratele în numeroase acțiuni: îl însoțește în exil atunci când Apollo ispășește omorârea Pythonului, e alături de el în războiul troian, participă împreună la uciderea copiilor Niobei etc. Când Apollo ajunge să fie identificat cu Helios (Soarele), Diana e identificată cu Selene (Luna). Mai târziu, Diana capătă atribute de zeitate binefăcătoare: ea era, de pildă, considerată protectoare a câmpurilor, a animalelor și a vindecărilor miraculoase. În calitatea sa de zeiță a vânătorii era înfățișată ca o fecioară sălbatică, singuratică și care cutreiera pădurile însoțită de o haită de câini, dăruiți de Pan, ucigând animalele cu arcul și cu săgețile ei făurite de Vulcanus. Insensibilă la dragoste, îi pedepsea pe toți cei care încercau să se apropie de ea, iar dacă la rându-i încerca să se apropie de vreun muritor, dragostea ei era rece și stranie.

Luna - la romani, zeița lunii, numita Selene de către greci, identificată mai târziu cu Artemis. Selene era înfățișată ca o femeie strălucitor de frumoasă, purtată printre nouri într-un car de argint. Un episod cunoscut legat de numele ei era cel al dragostei sale pentru Endymion.

Ianus - una dintre cele mai vechi divinități din mitologia romană. La origine, Ianus a fost un rege care a domnit în Latium în epoca de aur. După moarte a fost divinizat. Ca zeu protector al Romei i se atribuia un miracol care a salvat cetatea de o invazie a sabinilor: în timp ce dușmanii se pregăteau să treacă peste zidurile Capitoliului, Ianus a făcut să țâșnească în fața lor un șuvoi fierbinte, care i-a silit să se retragă. În amintirea acestui fapt persista la Roma obiceiul de a lăsa în timp de război porțile templului lui Ianus deschise, pentru a-i da posibilitate zeului să vină în ajutorul romanilor. În timp de pace ele se închideau. Ianus era înfățișat cu două fețe opuse: una privea înainte, cealaltă, înapoi.

Apollo - una dintre cele mai mari divinități ale mitologiei romane. Era fiul lui Iupiter și al lui Latonia. Pentru că Iuno, din gelozie, îi refuzase Latonei un loc unde să poată naște, Neptun a scos la iveală, din malurile mării, insula Delos. Latonia a adus pe lume doi gemeni: pe Apollo și pe Selene. Crescând miraculos de repede, la numai câteva zile după naștere, Apollo, al cărui arc și ale cărui săgeți deveniseră temute, a plecat la Delphi, unde a ucis șarpele Python, odinioară pus de Iuno să o urmărească pe Latonia și care ulterior devenise spaima întregului ținut. După aceea Apollo a înființat acolo propriul său oracol, instaurând totodată și Jocurile Pitice (jocuri care aveau loc din patru în patru ani la Delfi, în Grecia antică, în cinstea zeului Apolo). Un alt episod care i se atribuia era cel al uciderii ciclopilor: fiul lui Apollo, Asclepius, inițiat de centaurul Chiron în tainele medicinei, nu s-a mai mulțumit să vindece, ci a început să-i învie pe cei morți. Acest fapt a atras asupra sa mânia lui Iupiter, care l-a omorât cu trăsnetul său. Îndurerat de pierderea lui și neputând să se răzbune pe Iupiter, Apollo i-a pedepsit pentru moartea fiului său pe ciclopi, ucigându-i la rândul său, cu săgețile lui. Singura vină a acestora era faptul că făuriseră trăsnetul lui Iupiter. Drept pedeapsă pentru actul său necugetat, Apollo a fost osândit de Iupiter să slujească timp de un an, ca sclav, pe un muritor. El și-a ispășit pedeapsa păzind turmele lui Admetus. Apollo a iubit numeroase nimfe și muritoare, printre care pe Daphne, Cyrene, Marpessa, Cassandra, și uneori chiar tineri ca Hyacinthus și Cyparisus. Zeul era înfățișat ca un tânăr frumos și înalt, cu o statură zveltă și impunătoare. Atributele lui erau multiple: inițial, Apollo era considerat ca o divinitate temută, răzbunătoare care, justificat sau nu, răspândea molimi sau pedepsea cu săgeți aducătoare de moarte pe oricine îi stătea împotrivă. Era socotit totodată zeu vindecător, priceput în arta lecurii, și tatăl lui Asclepius. Avea darul profeției, de care erau legate numeroasele lui oracole. Dintre acestea, cel mai vestit era cel de la Delphi. Se spunea că, îndrăgostit fiind de Cassandra, fiica lui Priamus, Apollo ar fi inițiat-o și pe ea în această taină. Mai târziu, el a devenit zeul muzicii, al poeziei și al artelor frumoase. Era înfățișat, în această calitate, înconjurat de muze, pe muntele Parnassus. Apollo era zeul invocat în călătorii, de cei care navigau pe mare, care proteja orașele și noile construcții. Se spunea că împreună cu Alcathous ar fi ajutat la reconstruirea cetății Megara, care fusese distrusă. În sfârșit, Apollo era considerat ca zeu al luminii (de aici și epitetul de Phoebus) și era identificat adesea cu însuși Soarele. Era serbat în numeroase centre ale lumii grecești: la Delphi, Delos, Claros, Patara etc. În cinstea lui s-au instituit la Roma Ludi Apollonares, și tot acolo, pe vremea împăratului Augustus, i se aduceau onoruri deosebite.

Quirinus - în mitologia romană, veche divinitate războinică, de origine sabină, identificată uneori cu zeul Marte, alteori cu Ianus. Denumire purtată de Romulus după moarte, când a fost trecut în rândul zeilor.

Sol - la romani, veche divinitate de origine sabină, identificată cu Helios din mitologia greacă. Sol, "Soarele", era o divinitate solară, asemănătoare - și uneori identificată - cu Apollo. Aparținea generației preolimpiene: era fiul lui Hyperion și al Theiei și frate cu Selene și cu Eos. Sol, închipuit ca un tânăr frumos și puternic, este zeul care aude și vede totul. Vestit de Aurora, care-l precede, el străbate zilnic bolta cerească pe carul său tras de patru cai iuți. Seara Sol coboară în apele oceanului, unde-și scaldă și-și răcorește caii înfierbântați, el însuși odihnindu-se într-un palat de aur, de unde pornește din nou la drum în ziua următoare. Cu oceanida Perse, Sol are mai mulți copii: Circe, Aeetes regele Colchidei, Pasiphae și Perses. Cu oceanida Clymene, una dintre surorile soției lui, are mai multe fiice. Acestea din urmă îi păzesc faimoasele cirezi de boi din care s-au înfruptat tovarășii lui Odysseus.

Tellus - la romani, veche divinitate și personificare a Pământului, identificată cu Gaea din mitologia greacă. Tellus, considerată în vechime drept element primordial din care se trăgeau toți ceilalți zei, s-a născut după Chaos (Haosul), zămislindu-i, la rândul ei, pe Uranus (Cerul) și pe Pontus (Marea). Din unirea ei cu Uranus s-au născut titanii, titanidele și ciclopii. Toți acești copii ai Terrei îl urau însă pe tatăl lor, Uranus, fiindcă îi silea să trăiască în adâncurile pământului și nu le îngăduia să vadă lumina zilei. Pentru a-și scăpa copiii de tirania lui Uranus, Terra(Tellus)l-a ajutat pe unul dintre ei, pe Saturnus, să-și mutileze tatăl. Din picăturile de sânge scurse de la Uranus, care au căzut pe pământ și l-au fecundat, s-a născut o nouă generație de copii: eriniile, giganții și nimfele. După mutilarea lui Uranus, Terra s-a unit cu celălalt fiu al ei, Pontus, și a zămislit o serie de divinități marine, printre care se numărau Ceto, Nereus și Thaumas. Domnind asupra universului, Saturnus se dovedește însă la fel de tiran ca și tatăl sau. Atunci Terra hotărăște să-l nimicească și pe el. Saturnus se unise de mai multe ori cu sora sa Rhea, și avusese cu ea mai mulți copii, pe care însă îi înghițise pe rând. Când a fost să-l nască pe Iupiter, ca să-și scape copilul de furia tatălui, Rhea a cerut sprijinul Terrei. Aceasta i-a dezvăluit voia destinului: Iupiter avea să supraviețuiască și să-și doboare tatăl, cu sprijinul titanilor. Cu ajutorul Terrei , Rhea reușește să-l înșele pe Saturnus și să-l ascundă pe Iupiter. Mai târziu, când Iupiter ajunge să conducă destinele lumii, Terra, nemulțumită și de cârmuirea lui, dă naștere - unindu-se de data aceasta cu Tartarus - unor ființe monstruoase: Typhon și Echidna. Typhon le declară război zeilor, care mult timp sunt înspăimântați de forța lui uriașă. Tot Terrei îi sunt atribuiți - după diferite versiuni - numeroși alți copii monstruoși, printre care: Antaeus, Charybdis, harpiile etc. Într-o perioadă mai târzie Terra trece drept mama tuturor zeilor și ulterior cultul ei se identifică fie cu cel al zeiței Ceres , fie cu cel al Cybelei.

Vesta - fiica lui Saturnus, era o veche divinitate romană, considerată drept protectoare a focului din cămin și a căminului în general și identificată cu Hestia din mitologia greacă. Vesta era cea mai mare dintre fiicele lui Saturnus și ale Rheei și soră cu Iupiter și cu Iuno. Cu toate că a fost curtată de Apollo și de Neptunus ea a rămas, cu îngăduința lui Iupiter, pururea fecioară. Nu părăsea niciodată Olimpul și era considerată, atât de zei cât și de muritori, drept protectoarea căminului.

Aesculapius - a fost zeul medicinei, al tămăduirilor în mitologia romană și a fost preluat din mitologia greacă, unde acest zeu era reprezentat de Asclepios.

Ops - soția lui Saturn, Zeița Mamă are ca și corespondent la greci pe Rhea, soția lui Cronos.

Somnus - zeul somnului îl are ca și corespondent la greci pe zeul Hypnos.


Video: 12 prac Asterixa cała bajka